DOPIS BRATRŮ FORMANOVÝCH

Vážený pane Sehnale,

děkujeme, že jste nás osobně seznámil s nápadem spojit jméno našeho táty – Miloše Formana – s názvem areálu nynějšího Výstaviště Holešovice. Ani jako synové Miloše Formana si nezosobňujeme právo mluvit do takovýchto záměrů, jsou-li v souladu s dobrou vůlí lidí a společnosti. Přesto se rádi k vašemu záměru vyjádřujeme a to především z osobního zájmu o to, jaké projekty a iniciativy jsou spojovány s uměleckým a lidským odkazem, který tu táta zanechal a s rodinným jménem, jehož i my jsme nositeli.

Má-li být místo, jakým je Výstaviště Holešovice, spojeno se jménem Miloše Fomana, nemůžeme si než přát, aby to bylo místo pro lidi otevřené, sympatické, vstřícné a svobodu vyjadřující. Bylo by nešťastné, kdyby místo, nesoucí jméno Miloše Formana, vyjadřovalo ve své podstatě, obsahu a náplni jiný postoj k životu, ke světu, ke vzdělání, ke svodě a k umění než jaký jsme mohli vedle táty jako synové zažívat. A bylo by naopak pro nás všechny velmi radostné, kdyby místo, kterému hodláte přisoudit jméno Miloše Formana, jaksi dýchalo ve své podstatě jeho životními principy a lidskými způsoby.

Není nám cizí a podporujeme myšlenku aby takové místo, ve snaze být odpočinkovou zónou, křižovatkou setkávání a také líhní kultury a umění se specifickým vztahem k filmu a divadlu, neslo jméno našeho táty Miloše Formana, člověka, který pro tuto zemi a pro mnoho lidí na celém světě mnoho udělal a jistě i mnoho znamená.

Vážíme si i vašeho pozvání a nabídky podílet se na obsahu a náplni nově postaveného pavilonu věnovaného filmové a divadelní tvorbě.

Chcete-li vytvořit pro Prahu právě takové místo – sympatické, duši obohacující a otevřené všem – čechům, pražanům i návštěvníkům ze všech koutů světa, přejeme vám k tomu i my dostatek sil, kreativity, trpělivosti a to, co jsme na tátovi s přibývajícími roky čím dál víc pozorovali a obdivovali – nemalou míru pokory a také velkorysosti.

S úctou a pozdravem
Matěj a Petr Formanovi